Ärirobot <br>

Seadistame mõne päevaga spetsiaalselt Sinu äri vajadusi arvestava tarkvaralahenduse - Sinu personaalse Äriroboti

arirobot

Miks kaasata Ärirobot?

Ärirobot annab konkurentsieelise

  • teeb efektiivseks ja automaatseks ka kõige keerukama äriprotsessi
  • kaob igaveseks vajadus kasutada korraga mitut erinevat tarkvara
  • kaob igaveseks vajadus kasutada erinevaid excelitabeleid
  • kiiresti ja lihtsalt tööle rakendatav (kuni 7 päeva)
  • võimaldab tööprotsesse juhtida sünkroonselt erinevate kasutajate vahel arvutis ja telefonis

Väärtusloov tööriist arvestab Sinu vajadusi

Sissejuurdunud dogmad, liigne bürokraatia, "nii on alati tehtud" suhtumine ei loo väärtust. Bevira katab kõik põhivajadused tasku-kohase hinnaga. Meie tiim loob lahendusi arvestades ka Sinu ettevõtte spetsiifilisi vajadusi.

Näide 1 - Raamatupidamine automaatseks
Toiduainete hulgimüüja RH Foods OÜ vabanes 3-st kulukast ja aeganõudvast tööprotsessist, kus kõik takerdus liigse bürokraatia ja "nii on alati tehtud" hoiakute taha. Beviraga on äriprotsessid müügitellimusest kuni arveni ja kauba kättetoimetamiseni kõik automaatne ja paberivaba. See lõi vundamendi automatiseeritud raamatupidamisele. Ettevõte muutus olulisel määral efektiivsemaks, kasumlikumaks ja paranesid meeskondlikud suhted.
Näide 2 - Väljumine excelitest
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kasutas oma põhiprotsessides mitmeid exceleid, mille haldamine nõudis palju aega ja tööjõuressurssi. Beviraga koostöös töötati välja efektiivsemad äriprotsessid, kus pakendiseadusest tulenevalt töödeldakse kliendi poolt esitatud andmed automaatselt kuni müügiarve väljastamiseni. See andis võimaluse olulisel määral muuta raamatupidamise tööprotsessid kiiremaks, efektiivsemaks ja automaatsemaks. Ettevõtte kasv on efektiivne, st. kulud ei kasva samas proportsioonis tuludega.
Näide 3 - Paberivaba logistika
Jahe- ja sügavkülmutatud kaupade logistikaettevõte Nordnet OÜ töötas enne Bevira kasutamist kui klassikaline logistikaettevõte - tööjõumahukad haldusprotsessid, liigne bürokraatia ja paberitöö. Beviraga on Nordneti finantskorraldus täielikult automatiseeritud, ka. personalihaldus ja tööajaarvestus, tarned klientidele ja kaupade üleandmine toimub mobiiliseadmega, mis annab võimaluse reaalajas fikseerida taaraliikumist, mittevastavuste haldust kui ka tõendada üleandmist.

Bevirat kasutavad