Äritarkvara

Ikka veel kasutad mitut erinevat äritarkvara?

Ärirobotist piisab!

Ärirobot

Äri- ja majandustarkvarad on ajalugu

Ärirobot on äri vajadusi arvestav ja seetõttu täielikult seadistatav ühte või mitut äriprotsessi haldav süsteem, mis võimaldab muuta kõik tööprotsessid üliefektiivseks. Äritarkvarad on alati piiratud võimalustega ja seetõttu on tavapraktika, et ettevõtted kasutavad oma äriprotsesside juhtimiseks ja haldamiseks mitu erinevat äritarkvara. Ettevõtted peavad arvestama tarkvarade võimalustega ja see piirab ettevõtete tegelike vajaduste elluviimist.

Ärirobot kaotab ära tüütud exceli tabelid, paber-blanketid, word-failid ja kõik muud äritarkvarad. Hallates oma ettevõtte kõiki äriprotsesse ühes süsteemis tõstab märkimisväärselt efektiivsust. Kokkuvõttes hoiab ettevõte kokku kulusid ja saab keskenduda oma põhitegevusele, mis tõstab ettevõtte väärtust ja loob vundamendi kasvada kasumlikult.

Väärtustloov tööriist arvestab Sinu vajadusi

Sissejuurdunud dogmad, liigne bürokraatia, "nii on alati tehtud" suhtumine ei loo väärtust. Bevira katab kõik põhivajadused tasku-kohase hinnaga. Meie tiim loob lahendusi arvestades ka Sinu ettevõtte spetsiifilisi vajadusi.

Näide 1 - Raamatupidamine automaatseks
Toiduainete hulgimüüja RH Foods OÜ vabanes 3-st kulukast ja aeganõudvast tööprotsessist, kus kõik takerdus liigse bürokraatia ja "nii on alati tehtud" hoiakute taha. Beviraga on äriprotsessid müügitellimusest kuni arveni ja kauba kättetoimetamiseni kõik automaatne ja paberivaba. See lõi vundamendi automatiseeritud raamatupidamisele. Ettevõte muutus olulisel määral efektiivsemaks, kasumlikumaks ja paranesid meeskondlikud suhted.
Näide 2 - Väljumine excelitest
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kasutas oma põhiprotsessides mitmeid exceleid, mille haldamine nõudis palju aega ja tööjõuressurssi. Beviraga koostöös töötati välja efektiivsemad äriprotsessid, kus pakendiseadusest tulenevalt töödeldakse kliendi poolt esitatud andmed automaatselt kuni müügiarve väljastamiseni. See andis võimaluse olulisel määral muuta raamatupidamise tööprotsessid kiiremaks, efektiivsemaks ja automaatsemaks. Ettevõtte kasv on efektiivne, st. kulud ei kasva samas proportsioonis tuludega.
Näide 3 - Paberivaba logistika
Jahe- ja sügavkülmutatud kaupade logistikaettevõte Nordnet OÜ töötas enne Bevira kasutamist kui klassikaline logistikaettevõte - tööjõumahukad haldusprotsessid, liigne bürokraatia ja paberitöö. Beviraga on Nordneti finantskorraldus täielikult automatiseeritud, ka. personalihaldus ja tööajaarvestus, tarned klientidele ja kaupade üleandmine toimub mobiiliseadmega, mis annab võimaluse reaalajas fikseerida taaraliikumist, mittevastavuste haldust kui ka tõendada üleandmist.

Bevirat kasutavad